Please select a page template in page properties.

Over de cursus

Research Data Netherlands is een nationale coalitie van data-archieven met als missie het bevorderen van de duurzame archivering en het hergebruik van onderzoeksdata. De coalitie is in 2013 opgericht door 4TU.Centre for Research Data en Data Archiving and Networked Services (DANS) en werd in september 2014 versterkt door SURFsara. 

RDNL bestaat uit organisaties die primair back-office en technische basisinfrastructuur functies vervullen en die voldoen aan de richtlijnen van de CoreTrustSeal. De coalitie staat open voor andere organisaties die zich engageren voor data stewardship en aan deze voorwaarden voldoen, of bereid zijn daar binnen een gestelde termijn aan te voldoen.

Een verenigd backoffice

De missie van Research Data Netherlands (RDNL) is het bevorderen van duurzame toegankelijkheid en verantwoord hergebruik van wetenschappelijke onderzoeksgegevens in alle fasen van (wetenschappelijk) onderzoek. Hiertoe wisselt RDNL kennis uit en levert het diensten op het gebied van datamanagement en lange-termijn preservering van data. In de nabije toekomst wil RDNL ook dienstverlening aanbieden op het gebied van software sustainability

De partners van Research Data Netherlands vervullen een backofficefunctie in het proces van datacuratie, dat wil zeggen dat zij zorgdragen voor de duurzame archivering van onderzoeksdata die zij aangeleverd krijgen. De zogenaamde frontoffices (bijvoorbeeld universiteitsbibliotheken) staan in direct contact met de onderzoeker en kunnen er door advisering voor zorgen dat de onderzoeksdata in één van de archieven worden ondergebracht. De onderzoeksdata zijn daarmee voor de lange termijn toegankelijk en beschikbaar voor hergebruik.

Door het bundelen van kennis, vaardigheden en doelen van de Research Data Netherlands-partners ontstaat er een krachtig backoffice dat op een efficiënte wijze de frontoffices kan bedienen. De frontoffices en andere partijen, bijvoorbeeld aanbieders van de technische infrastructuur, profiteren van een nationaal expertisecentrum dat via één loket toegankelijk is: your partner in research data curation.

Kwaliteitskeurmerk vereist

De data-archieven die aangesloten zijn bij Research Data Netherlands beschikken allemaal minimaal over een CoreTrustSeal of een vergelijkbaar kwaliteitskeurmerk. Deze kwaliteitseis benadrukt de kern van de gedeelde missie van de deelnemende partijen en van de coalitie als geheel: het bevorderen van duurzame archivering en het hergebruik van onderzoeksdata.

Privacyverklaring Research Data Nederland

Research Data Nederland (RDNL) vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens RDNL verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Meer informatie

Contact

Wilt u als frontoffice of andere partij samenwerken met de coalitie Research Data Netherlands? Neem dan contact met ons op voor verdere informatie.