Please select a page template in page properties.

VII - Relevante literatuur

Zin om verder te lezen? Op deze pagina bieden we je een overzicht van aanvullende relevante literatuur rondom de AVG in onderzoek. 

A. Wetteksten

1. De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad. Betreffende De Bescherming Van Natuurlijke Personen in Verband Met De Verwerking Van Persoonsgegevens en Betreffende Het Vrije Verkeer Van Die Gegevens en Tot Intrekking Van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (AVG). 2016.

Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en 

2. De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). 2020.

Online: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2020-01-01 

3. De Nederlandse Grondwet. 2018.

Online: https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j4nvih7l3kb91rw_j9vvkl1oucfq6v2/vkwrfdbpvatz/f=/web_119406_grondwet_koninkrijk_nl.pdf 

4. Wet Bescherming Persoonsgegevens (vervallen per 25-05-2018)

Online: https://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2018-05-01 

5. Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 2012.

Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=NL 

 

B. Autoriteit Persoonsgegevens (en voorgangers: College Bescherming Persoonsgegevens en Registratiekamer)

1. Beveiliging van persoonsgegevens. G.W. van Blarkom, drs. J.J. Borking. Registratiekamer. Achtergrondstudies en Verkenningen 23. 2001.

Online: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/av/av23.pdf 

2. Privacy Bij Wetenschappelijk Onderzoek en Statistiek. Kader voor een gedragscode. mr. drs. T.F.M. Hooghiemsta. 2002

Online: autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/rapporten/rap_2002_privacy_statistiek.pdf

3. CBP Richtsnoeren: Beveiliging van persoonsgegevens. Staatscourant Nr. 5174. 2013.

Online: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_beveiliging_van_persoonsgegevens.pdf 

4. Besluit inzake lijst van verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) verplicht is. Autoriteit Persoonsgegevens. Staatscourant Nr. 64418. 2019.

Online: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/stcrt-2019-64418.pdf 

 

C. The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)

1. Privacy and Data Protection by Design. January 12, 2015.

Online: https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design 

2. Privacy by design in big data. December 17, 2015. 

Online: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection

3. Handbook on Security of Personal Data Processing. January 29, 2018.

Online: https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-processing 

4. Recommendations on shaping technology according to GDPR provisions - Exploring the notion of data protection by default. January 28, 2019. 

Online: https://www.enisa.europa.eu/publications/recommendations-on-shaping-technology-according-to-gdpr-provisions-part-2 

5. Data Pseudonymisation: Advanced Techniques and Use Cases. January 28, 2021.
Online: https://www.enisa.europa.eu/publications/data-pseudonymisation-advanced-techniques-and-use-cases 

 

D. European Data Protection Supervisor

1. Preliminary Opinion on data protection and scientific research. 2020.

Online: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf