Please select a page template in page properties.

VI - Complexe zaken

In module 4 ('Beginselen verwerking persoonsgegevens') hebben we de 'Metro-kaart' behandeld. Het merendeel van alle wetenschappelijke onderzoeken doorloopt op deze kaart de reguliere 'oranje' lijn; in deze onderzoeken is het over het algemeen snel duidelijk welke maatregelen nodig zijn om een goede bescherming van persoonsgegevens te garanderen. 

En daarom zijn juist de bijzondere onderzoeken interessant; daar kun jij als onderzoeksondersteuner echt het verschil maken! Want welke maatregelen zijn nodig indien helemaal niet zo duidelijk is met welke persoonsgegevens je eigenlijk werkt? Of indien het onderzoek meerdere 'hoog risico' criteria bevat?

Dit soort onderzoeken noemen we 'complexe zaken'. Ze vormen de perfecte oefenstof om al het geleerde uit de voorgaande modules nu zelf in de praktijk te testen.

Tijd dus om de praktijk in te stappen! De hier volgende pagina's bevatten ieder één 'complexe zaak'. Aan jou de taak om per zaak te bepalen hoe men de zeven principes uit AVG artikel 5 dient te borgen en welke technische en organisatorische maatregelen men moet nemen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

De opzet van iedere complexe zaak is als volgt:

  • Je leest eerst een beknopte opzet van het onderzoek door;
  • Met deze informatie beantwoord je de vraag welke persoonsgegevens men in het onderzoek verwerkt, wat de grondslag is en of het onderzoek een hoog risico bevat;
  • Aansluitend krijg je zeven vragen over de AVG artikel 5 principes. Geef per principe aan hoe de onderzoeker(s) in het onderzoek dit principe hebben geborgd;
  • Als laatste geef je antwoord op de vraag welke technische en organisatorische maatregelen men volgens jou in het onderzoek moet implementeren.

Alle vragen bestaan uit een goed en een fout antwoord. Nadat je aangegeven hebt wat jouw keuze zou zijn zie je direct of dat de juiste keuze is. Zo kun je aan de hand van concrete voorbeelden jouw opgedane kennis meteen in de praktjik toetsen.

Veel succes!