Please select a page template in page properties.

II - Persoonsgegevens

“Het recht op bescherming van persoonsgegevens heeft geen absolute gelding, maar moet worden beschouwd in relatie tot de functie ervan in de samenleving en moet conform het evenredigheidsbeginsel tegen andere grondrechten worden afgewogen.”

AVG - Recital 4

Kijk eens om je heen. Misschien zit je nu wel op werk in je kantoor of thuis op je werkkamer. Stel dat iemand die jou niet kent deze ruimte binnen zou komen, hoe snel zou deze persoon dan weten van wie dit kantoor of werkkamer is? Welke ‘gegevens’ in de ruimte zijn herleidbaar tot jou als uniek ‘persoon’? Misschien wel een foto van je gezin, een diploma aan de muur of een ansichtkaart met je naam en adres er op.

Dit zijn allemaal persoonsgegevens; daarover gaat deze eerste module. En om even warm te draaien starten we met een korte quiz: wat weet je eigenlijk allemaal al over persoonsgegevens?

Leerdoelen

Om te weten of bepaalde maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens in onderzoek nodig zijn is het eerst zaak om goed te weten wat persoonsgegevens eigenlijk zijn. In deze module leer je:

  • het verschil tussen direct identificeerbare en indirect identificeerbare persoonsgegevens;
  • wat bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn en weet waarom het belangrijk is deze gegevens extra te beschermen;
  • wanneer de AVG met betrekking tot persoonsgegevens wel en niet van toepassing is.

Veel succes!