Please select a page template in page properties.

III - Beginselen verwerking persoonsgegevens

“Om de naleving van deze verordening aan te kunnen tonen, moet de verwerkingsverantwoordelijke interne beleidsmaatregelen nemen en maatregelen toepassen die voldoen aan met name de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming door standaardinstellingen.”

AVG - Recital 78

De AVG kent een rijke geschiedenis. Al in de jaren '70 van de vorige eeuw ontstonden de eerste initiatieven om onze persoonsgegevens beter te gaan beschermen. De onderliggende beginselen van alle wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds die tijd vrijwel onveranderd. Gedegen kennis van deze beginselen (in de AVG 'principes' genoemd) is een must voor iedereen die zich met privacy en gegevensbescherming bezig houdt!

In de AVG heten de zeven onderliggende principes de 'artikel 5' principes. Want tja, ze zijn nou eenmaal als vijfde artikel in de AVG opgenomen. Test je kennis eens wat je al van deze zeven principes weet in deze korte openingsquiz. Succes!

Leerdoelen

De zeven principes waar de AVG op gebaseerd is zijn algemeen van aard. De geven jou als privacy officer een handvat om alle benodigde technische en organisatorische maatregelen te kunnen treffen, maar vertellen je niet precies wat je in iedere situatie moet doen. Daarvoor bieden we je in deze module ook de 'Metro-kaart' aan, waarmee je stapsgewijs bepaalt welke maatregelen je dient te treffen; deze maatregelen ('acties' genaamd) leer je in de volgende module nog meer in detail. In deze module leer je:

  • de rijke geschiedenis van de AVG;
  • wat ieder van de zeven 'artikel 5' principes precies inhoudt;
  • hoe je via de 'Metro-kaart' de benodigde maatregelen stapsgewijs in beeld kunt krijgen.

Veel succes!