Please select a page template in page properties.

Bijzondere categorieën

De AVG maakt een onderscheid tussen twee typen persoonsgegevens. ‘Gewone’ persoonsgegevens, waarvan de definitie in hoofdstuk 2.2 is gegeven, en ‘bijzondere categorieën van persoonsgegevens’. Deze laatste categorie staat ook bekend als ‘gevoelige persoonsgegevens’; beide benamingen zijn juist. In dit hoofdstuk ontdek je de verschillen tussen beide typen persoonsgegevens en wat deze verschillen binnen onderzoek betekenen.

Over welke gegevens hebben we het?

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die iets zeggen over iemands: 

  • ras of etnische afkomst;
  • politieke opvattingen;
  • godsdienst of levensovertuiging;
  • lidmaatschap van een vakbond;
  • genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie;
  • gezondheid;
  • seksuele leven;
  • strafrechtelijk verleden.

Indien een onderzoeker ‘gewone’ persoonsgegevens binnen een onderzoek wil verwerken dan mag dat, mits er een wettelijke grondslag voor bestaat en er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen [meer over grondslagen en maatregelen in hoofdstuk 3: AVG]. Het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens is, in beginsel, echter verboden (artikel 9.1 AVG):

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.

Voor wetenschappelijk onderzoek zijn er echter ook uitzonderingen. Welke dat precies zijn ontdek je op de volgende pagina.