Please select a page template in page properties.

Over 'De AVG voor datasupporters'

Missie

Deze training 'De AVG voor datasupporters' wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van datasupporters omtrent een verantwoorde omgang met persoonsgegevens, zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de betekenis van de AVG in de context van wetenschappelijk onderzoek toe te lichten bieden we datasupporters praktische handvatten om onderzoekers efficiënter te ondersteunen. 

Een goede samenwerking tussen de verschillende specialisaties in de ondersteuning is hierbij van groot belang. Data stewards, internal review boards, ethische commissies, privacy officers en projectleiders in onderzoek kunnen zo zorgen voor een integrale en consequente ondersteuning van onderzoek.

Deze training heeft mede tot doel om veel gangbare onduidelijkheden en misverstanden omtrent de AVG op te lossen, zodat het aantal vertraagde onderzoeken door onbegrip van de AVG daalt. We verwachten tevens een positieve werking van deze AVG-compliancy ondersteuning bij onderzoekers. Het borgen van gegevensbescherming wordt voor onderzoekers dan geen obstakel meer, maar een randvoorwaarde om innovatief en risicovol onderzoek verantwoord te kunnen doen.

Doelgroep

De training richt zich op datasupporters in brede zin die op zoek zijn naar verdiepende kennis omtrent persoonsgegevens, de AVG en de te nemen maatregelen ter bescherming van die persoonsgegevens. De aangeboden kennis in de basistraining 'Essentials 4 Data Support' wordt hierbij als bekend verondersteld. Deze training is tevens door onderzoekers zelf te volgen, indien zij hun eigen kennis omtrent deze onderwerpen willen uitbouwen zodat zij al in de ontwerpfase van hun onderzoek AVG-compliant kunnen werken.

Leerdoelen

De naam van de training - De AVG voor datasupporters - verwijst naar het hoofddoel van de training: het verdiepen en verbreden van de basiskennis- en vaardigheden die een datasupporter of onderzoeksondersteuner al heeft omtrent de bescherming van persoonsgegevens binnen wetenschappelijk onderzoek.

Na de training:

  • Weet de deelnemer wat (directe en indirecte) persoonsgegevens zijn en kan de deelnemer aangegeven welke persoonsgegevens wel en niet binnen de AVG vallen;
  • Kent de deelnemer de belangrijkste uitgangspunten en principes van de AVG en kan deze toepassen op wetenschappelijk onderzoek;
  • Is de deelnemer in staat om beargumenteerde keuzes te maken omtrent de borging van de AVG-principes; 
  • Is de deelnemer in staat om te bepalen welke technische en organisatorische maatregelen binnen een specifieke onderzoekscontext gewenst en noodzakelijk zijn om een goede bescherming van de persoonsgegevens binnen een onderzoek te garanderen.

Wat we met deze training bovenal willen bieden is een toegankelijke manier om de complexe materie van de AVG concreet ter ondersteuning van onderzoekers in te zetten. Door op verschillende momenten in de training actieve quizzen, praktijkvoorbeelden en samenvattingen van de hoofdpunten op te nemen hopen we de deelnemers aan deze training een prettige leerervaring te bieden. 

Opbouw van de training 

Deze training bestaat uit vier theoretische modules en één praktijkmodule. In de theoretische modules behandelen we deze onderwerpen:

  • Persoonsgegevens
  • De beginselen omtrent de verwerking van persoonsgegevens (de AVG artikel 5 principes)
  • De te nemen technische en organisatorische maatregelen omtrent de bescherming van persoonsgegevens in onderzoek
  • De AVG

Iedere module begint met een kennistoets waarmee de deelnemer de eigen voorkennis kan testen. Bij iedere toets is een beknopte samenvatting van de hoofdpunten uit de module opgenomen. Het aansluitende theoretische deel van iedere module is verhalend opgezet. Waar mogelijk maken praktijkvoorbeelden de theorie levendig en concreet. 

Module 5 'AVG' is bedoeld als herhaling van de belangrijkste kernpunten en principes uit de AVG. Deelnemers aan deze training kunnen op basis van de leerdoelen horende bij module 5 zelf bepalen in welke mate deze module voor hen relevant is. 

De praktijkmodule (module 6: 'Complexe zaken') biedt enkele onderzoeken aan waarbij de deelnemer steeds keuzes moet maken in de manier waarop de onderzoekers de onderliggende principes uit de AVG hebben geborgd en welke maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens zij hebben geïmplenteerd. Deze module is als oefenstof bedoeld, waarmee de deelnemer al het geleerde in de theoretische modules direct in de praktjik kan brengen.