Please select a page template in page properties.

#2: Een kosteneffectief model

Als inwoners van Nederland betalen we allemaal onze zorgpremies. Met al dat geld werken zorgverleners en mensen binnen diverse zorgdisciplines iedere dag samen om de best mogelijke zorg te bieden. Een universiteit en een zorgverzekeraar besloten de handen in een te slaan om te onderzoeken welke bekostigingsopties er allemaal mogelijk zijn voor persoonsgerichte zorg voor mensen met chronische ziektes.

Lees onderstaand de opzet van hun onderzoek eens door en probeer aansluitend de vragen goed te beantwoorden. Welke keuzes zou jij als privacy officer maken?

Titel van het onderzoek
'
Ontwikkeling van een kosteneffectief model voor persoonsgerichte zorg voor mensen met chronische ziektes.'

Doel van het onderzoek
Op basis van analyse van de werkelijke integrale zorgkosten wordt een model ontwikkeld dat borgt dat goede interdisciplinaire zorg wordt geboden aan patiënten en dat deze zorg kosteneffectief is. De gewenste en ongewenste prikkels in de zorg en de bijbehorende integrale zorgkosten worden onderzocht.

Doelgroep van het onderzoek
Individuele patiënt-level data van alle volwassenen die in 2020 aan een of meer ketenzorgprogramma’s deelnamen.

Locatie van het onderzoek 
Binnen de beveiligde omgeving van de universiteit op basis van gegevens van een zorgverzekeraar.

Opslaglocatie data
Binnen de (end-to-end) beveiligde omgeving van de universiteit op basis van gegevens van een zorgverzekeraar. Er wordt standaard software gebruikt voor beschrijvende statistiek, clusteranalyses en regressieanalyse, zoals door de instelling op basis van licenties beschikbaar gesteld.

Deelnemende partijen in het onderzoek

  • Een universiteit
  • Een zorgverzekeraar

Gebruikte data in het onderzoek

De data die nodig is om inzicht in het volledige zorggebruik van patiënten in een van de keten-dbc’s (diagnose-behandelcombinaties) te krijgen. Onder meer: 

  • Een betekenisloze unieke identifier, niet te herleiden tot een BSN
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Overleden in dat jaar (J/N)
  • Versleutelde huisartspraktijkcode
  • Een set van indicatoren met betrekking huisartsenzorg en paramedische zorg.

Initieel ontwerp van het onderzoek
De verschillende bekostigingsopties worden gebaseerd op een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In het kwantitatieve onderzoek willen we de bekostigingsopties onderbouwen met data over daadwerkelijk zorggebruik en kosten van patiënten die in 2017 aan een of meer vooraf gedefinieerde ketenzorgprogramma’s (aangeduid met codes) deelnamen.