Please select a page template in page properties.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Maar wat betekent deze wet eigenlijk voor wetenschappelijk onderzoek? En hoe kun jij als ondersteuner onderzoekers het beste ondersteunen bij het beschermen van persoonsgegevens?

 

Als datasupporter of onderzoeksondersteuner is het jouw taak om onderzoekers zo goed mogelijk te helpen bij het beschermen van persoonsgegevens tijdens hun onderzoek. En dat begint al in de ontwerpfase van het onderzoek. Daarom nemen we je in deze training mee langs alle stappen die bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek komen kijken.

Je leert alle belangrijke begrippen kennen, kent de voor onderzoekers belangrijkste aspecten van de AVG en weet ook welke maatregelen je moet implementeren om persoonsgegevens in onderzoek te beschermen. Kortom, je bent na deze training in staat om je rol als onderzoeksondersteuner gedegen te vervullen.

Wij wensen je veel succes met deze training 'De AVG voor datasupporters'!

RDNL (Research Data Netherlands)